رسیدن به اهداف بزرگ خود در زمینه‌ی تحصیل کسب علم و دانش با آزمون‌های علمی واله

اطلاعیه‌ها

ساعت برگزاری آزمون

زمان برگزاری آزمون بین ساعت 8تا 13

زمانبدی مسابقات علمی واله سال تحصیلی 1401-1400

اعلام زمان برگزاری مسابقات علمی موسسه واله

واله در هیچ نقطه از کشور نمایندگی مدرسه و آموزشگاه ندارد

واله در هیچ نقطه از کشور نمایندگی مدرسه و آموزشگاه ندارد