• ارتقا سطح علمی
  مسابقات علمی واله
  راهی مناسب برای کسب موفقیت‌های بیشتر
  منظم
  دقیق
  برنامه ریزی کنید.
 • مؤسسه
  آموزشی فرهنگی
  واله
  ارائه دهنده خدمات آموزشی

مسابقات علمی واله

رسیدن به اهداف بزرگ خود در زمینه‌ی تحصیل کسب علم و دانش با مسابقات علمی واله

اطلاعیه‌ها

زمانبندی مسابقات علمی واله سال تحصیلی1400-1399

اعلام زمان برزگزاری مسابقات علمی مؤسسه واله

اخبار