رسیدن به اهداف بزرگ خود در زمینه‌ی تحصیل با آزمون‌های آزمایشی واله

اطلاعیه‌ها

ساعت برگزاری آزمون

زمان برگزاری آزمون بین ساعت 9:30 تا 12

زمانبدی آزمون ‌های واله سال تحصیلی 1401-1400

اعلام زمان برگزاری آزمون‌های موسسه واله

واله در هیچ نقطه از کشور نمایندگی مدرسه و آموزشگاه ندارد

واله در هیچ نقطه از کشور نمایندگی مدرسه و آموزشگاه ندارد