برگزاری آزمون مرحله دوم مورخ 2۶ آبان 96

 دومین آزمون آزمایشی موسسه واله در تاریخ 26 آبان ماه96 در تمام پایه های تحصیلی به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد .

نظرات (0)

نظر شما چیست؟