آزمون پایه هفتم و هشتم دلفین

موسسه آموزشی فرهنگی واله در راستای پیشبرد اهداف علمی برای آزمون دلفین پایه های هفتم و هشتم اقدام به طراحی دو نوع سوال علوم تجربی نموده است:

نوع اول شامل سوالات به ترتیب صفحات کتاب و نوع دوم سوالات تفکیکی شامل مباحث فیزیک، شیمی و زیست می باشد. لذا دانش آموز با توجه به روش تدریس در مدرسه یا آموزشگاه مجاز به پاسخگویی به یک نوع سوال می باشد.

نظرات (0)

نظر شما چیست؟