اطلاعیه تغییر بودجه بندی آزمون پایه هشتم

قابل توجه دانش آموزان محترم:

بودجه بندی درس شیمی پایه هشتم دلفین در آزمون های چهارم 95/11/01و پنجم 95/11/29تغییراتی داشته،لذا داوطلبان عزیز را به بازدید از محتوای جدید بودجه بندی درس علوم تفکیکی دعوت می نماییم.

نظرات (0)

نظر شما چیست؟