زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه پنجم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه پنجم 1397/05/12 دبستان پنجم مشاهده بودجه‌بندی