زمان‌بندی آزمون‌های تابستان پایه ششم

نام آزمون تاریخ برگزاری مقطع پایه
آزمون 1 پايه ششم 1397/05/12 دبستان ششم مشاهده بودجه‌بندی