مسابقات علمی آدم برفی (ویژه عموم دانش آموزان)

مسابقات علمی آدم برفی در سطح کتاب های درسی و کاملاً مطابق با بودجه بندی آموزش و پرورش می باشند. این آزمون ها برای دانش آموزان مقاطع دبستان (دوره های اول و دوم) و متوسطه (1) با هدف کلی سنجش عملکرد دانش آموزان و مقایسه ی نتایج حاصل شده تهیه و تدوین شده است. شایان ذکر است برای پرورش روحیه ی تحقیق، تفکر، ابتکار و خلاقیت در دانش آموزان و آمادگی آنان برای شرکت در مسابقات علمی مدارس برتر و تیزهوشان، 20 درصد از سؤالات دروس ادبیات فارسی، ریاضی و علوم تجربی، به صورت پیشرفته طراحی می شوند که دانش آموزان می توانند برای پاسخ گویی به این سؤالات از مجموعه کتاب های واله به ویژه سری کتاب های آدم برفی و به روش استفاده نمایند.

مسابقات علمی دلفین (تیزهوشان: ویژه استعداد برتر)

مسابقات علمی دلفین برای استعداد برتر، در سطحی فراتر از کتب درسی و مطابق با استانداردهای مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، در مقاطع دبستان و متوسطه (1) ویژه ی پایه های چهارم، پنجم و ششم دبستان و هفتم، هشتم و نهم  به جهت آمادگی دانش آموزان برای شرکت در مسابقات علمی ورودی مراکز استعدادهای درخشان و مدارس برتر تهیه و تدوین شده است. لازم به ذکر است به علت بالا بودن سطح سؤالات در مسابقات علمی دلفین، این آزمون ها جامعه ی آماری خاص و محدودی از دانش آموزان سراسر کشور را شامل می شوند و بالطبع،  عموم دانش آموزان نمی توانند در این آزمون ها شرکت نمایند.

قابل ذکر است، شرکت کنندگان در مسابقات علمی دلفین می توانند برای موفقیت بیش تر از سری کتاب های به روش و دلفین از مجموعه کتاب های واله استفاده نمایند.

مسابقات علمی راه دانشجو (ویژه دبیرستانی ها و داوطلبان کنکور سراسری)

مسابقات علمی راه دانشجو ویژه ی دبیرستان و داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری می باشد. این آزمون ها بر اساس استانداردهای کنکور سراسری تهیه و تدوین می شوند. بنابراین جهت طراحی سوال و گردآوری محتوای علمی این آزمون ها از مجرب ترین دبیران کشور استفاده شده است. جامعه ی آماری بالا و کارنامه ی کامل ارایه شده در این آزمون ها نقش قابل توجهی در موفقیت و عملکرد داوطلبان خواهد داشت.